25-03-2018-25 Deelneemster uit Syrië in gesprek met josephine Thielen, secretaris van SZD. Jonge Syriër was druk met een spelletje op zijn mobieltje.