ONLINE ZANGLESSEN/ONLINE VOCAL COACHING

Veilig vanuit je eigen huis online zangles volgen/Follow online vocal coaching safely from your own home. For English scroll down. Vocal Coaching in English or German is possible.

 

 

 

 

                 

 

 

 

For English please scroll scroll down the page

 

Skype-Zoom-Facetimenaam: zangstudioannemiekebrouwer

tel: 0651570289
mail: info@annemiekebrouwer.nl

 

Vocal Coaching Jazz-Pop-Klassiek-Musical via Skype-Zoom-Facetime?

Als je geen tijd hebt om te komen en toch graag je stem wilt onderhouden. Als je vlak voor een optreden toch nog graag een vocal warmup, of een check of alles in orde is of coaching wilt. Als je op vakantie bent en ineens dat leuke liedje daar hoort, wat jij ook wilt kunnen meezingen. Er zijn tig redenen om zangles via skype aan te vragen.

Wat is ervoor nodig?

Een computer met een snelle internetverbinding;
Een webcam met audio en video opties;
Speakers (koptelefoon als backup);
Skype-Zoom-Facetime (Mac, Windows of PC).
Skype-Zoom-Facetime is een gratis te downloaden programma waarmee wereldwijd gratis video- en reguliere telefoongesprekken kunnen worden gevoerd. Na het aanmaken van een account is het programma gebruiksklaar.

Om te starten: Voeg contact toe: zangstudioannemiekebrouwer. Alleen zangstudio is eigenlijk al voldoende.

Hoe gaat het in zijn werk:

Je vraagt per mail enkele tijden aan. De tijd die ingeroosterd kan worden, wordt de definitieve tijd en jouw gelijk gemaild
Je ontvangt gelijk een factuur. Betaling geschiedt vooraf voor niet-zangleerlingen van de Zangstudio. Zodra het lesgeld ontvangen is, kan de les plaatsvinden.  Zangleerlingen van de Zangstudio ontvangen aan het eind van de maand een factuur, zoals gebruikelijk.

Op de afgesproken lestijd neem je contact op via Skype-Zoom-Facetime met de Zangstudio.

Skype-Zoom-Facetimenaam: Zangstudio Annemieke Brouwer
tel: 0651570289
mail: info@annemiekebrouwer.nl

Welk materiaal en instrumenten gebruikt de Zangstudio voor Skype-Zoom-Facetime zangles?

De Zangstudio gebruikt een USB CO1U PRO microfoon of en Shure condensatormircrofoon M86 (award winning) mic en een kawai ES7 digitale piano of, voor klassiek zang, een Rippen piano en een Sennheiser HD 4.50 BTNC koptelefoon. Een macbookairlaptop die doorverbonden is met een Sony tv grootbeeldscherm of een macbookairscherm. 

Ook via jouw mobiele telefoon is een zangles mogelijk. Annemieke heeft zelf regelmatig geskyped met een Franse bariton, die altijd via zijn mobiele telefoon skypte. Hij begeleidde mij op piano vanuit Frankrijk en ik zong in Deventer. Anno 2020 is er veel mogelijk!

 

Tarieven voor Skype-Zoom-Facetime-sessies

60 min: 52,00 euro incl. 21% BTW
45 min: 39,00 euro incl. 21% BTW
30 min: 26,00 euro incl. 21% BTW

Een strippenkaart van 10 lessen kost 500,00 euro i.p.v. 520,00 euro voor 10 x 60 minuten vocal coaching.

Betaling geschiedt vooraf voor niet zangleerlingen van de Zangstudio. Zodra het lesgeld ontvangen is, kan de les ingepland worden.

Prijs voor kinderen/jongeren/studenten tot 21 jaar

60 min. 44,00 euro
45 min. 33,00 euro
30 min. 22,00 euroTake vocal coaching Jazz-Pop-Klassiek-Musical safely from your own home:
  
Skype-Zoom-Facetime name: singing studio Anemieke Brouwer
tel: (0031) (0)651570289
mail: info@annemiekebrouwer.nlVocal Coaching or Singing Lessons via Skype - Zoom - Facetime

*If you don't have time to come and still want to maintain yourvoice. 
*If you just want a vocal warmup just before a performance, or a check whether everything is in order or want coachin. 
*If you are on vacation and suddenly hear that nice song there, whatever you want to be able to sing along. 
There are many reasons to request singing lessons via Skype.
Nowadays: * out of savety reasons

What does it take?

A computer with a fast internet connection;
A webcam with audio and video options;
Speakers (headphones as backup);
Skype - Zoom - Facetime(Mac, Windows or PC)/Zoom or Facetime
These are free downloadable programs that allows free video and regular phone calls worldwide. After creating an account, the program is ready for use.

To start: Add contact: zangstudioannemiekebrouwer. Singing studio alone is actually enough.

How does it work:

You request by email and do send in for about three possible times. The time that can be scheduled is the definite time and this tim will be confirmed to you.
You will immediately receive an invoice. Payment is made in advance for non-singing students of the Zangstudio. Once the tuition is received, the lesson can take place. Singing students of the Singing Studio receive an invoice at the end of the month, as usual.

At the agreed lesson time, please contact Skype-Zoom-Facetime with the Zangstudio.

Skype-zoom-facetime name: Zangstudio Annemieke Brouwer
tel: 0031(0)651570289
mail: info@annemiekebrouwer.nl

What material and instruments does the Zangstudio use for Skype-Zoom-Facetime 
vocal lessons?

The Zangstudio uses a USB CO1U PRO microphone or a Shure condenser microphone M86 (award winning) mic and a kawai ES7 digital piano or, for classic vocals, a Rippen piano and a Sennheiser HD 4.50 BTNC headphones. A macbookair laptop that is connected to a Sony TV large screen or a macbookair screen.

A singing lesson is also possible via your mobile phone. Annemieke regularly skyped with a French baritone, who always skyped via his mobile phone. He accompanied me on piano from France and I sang in Deventer. In 2020, a lot is possible!

 

Rates for Skype-Zoom-Facetime sessions

60 min: 52.00 euros incl. 21% VAT
45 min: 39.00 euros incl. 21% VAT
30 min: 26.00 euros incl. 21% VAT

A strip card of 10 lessons costs 500,00 euros instead of 520.00 euros for 10 x 60 minutes of vocal coaching.

Payment is made in advance for non-singing students of the Zangstudio. Once the tuition has been received, the lesson can be scheduled.

Price for children / youth / students up to 21 years old

60 min. 44.00 euros
45 min. 33.00 euros
30 min. 22.00 euros