Tarieven Zangstudio Annemieke Brouwer

De Zangstudio heeft sinds 2018 niet meer haar prijzen verhoogd. In januari 2023 wordt er een inflatiecorrectie toegepast van 5,8%. Dit is 2,49 € per uur. Het uur bedrag komt hiermee op 54,49 euro ofwel 54,50 € per uur. Per half uur 27,25, per driekwartier 41,00.

Voor de tarieven voor de jongeren betekent dit een inflatiecorrectie van 2,15 € per uur. Het uurbedrag komt hiermee op 46,15 € per uur. Per half uur 23,00, per driekwartier 34,62 afgerond naar 34,75 €.

Tarief proefzangles volwassene:

45 min voor 27,50 €.

Tarief proefzangles kinderen/jongeren: 

30 minuten  voor 15,00 €

Besluit je door te gaan met zangles, dan kun je na vijf zanglessen kiezen voor zangles via de vrijdagactie of zangles via een lescontract. Iedere zangleerling die doorgaat na vijf zanglessen valt automatisch onder het lescontract en de daarbij behorende afspraken.

Vrijdagactie:

Op vrijdag overdag en maandagavond is het mogelijk losse zanglessen te volgen. Je kunt zelfs op de dag zelf bellen. Als er plek is, word je ingepland. Afzeggen bij een ingeplande les is hier 24 uur van tevoren.

Tarief Vrijdagactie Zangles

60 minuten 62,50 euro incl. 21% Btw

45 minuten 47,00 euro incl. 21% Btw

30 minuten 31,25 euro incl. 21% Btw

Zingen met een lescontract: Voordelen van een lescontract?

  • De zanglessen hebben een lager tarief.
  • Je kunt op alle dagen zangles volgen.
  • Je krjgt 20% korting bij deelname aan het ensemble van de Zangstudio en bij deelname aan de maandelijkse ademsessies.
  • Afmelden is 24 uur van tevoren. (48 uur van tevoren wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. het kunnen inroosteren van werk). De zanglessen worden doorberekend, mogen echter altijd worden ingehaald naast de reguliere zanglessen tot september het nieuwe cursusjaar.
  • De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
  • Bij “In overleg” op het lescontract kunnen ook individuele zangles-afspraken tussen docent en leerling worden vastgelegd.
  • Automatische incasso behoort niet meer tot de mogelijkheden.

Momenteel wordt er gekeken naar een nieuw inschrijfformulier voor komende cursusjaren i.v.m. ondermeer veranderende situaties als leslocaties, wegvallen mogelijkheid tot automatische incasso, opzegtermijn van 1 i.p.v. 2 maanden. Dit cursusjaar 2023-2024 hoeft er geen inschrijfformulier te worden ingevuld.

De Algemene Voorwaarden op het inschrijfformulier zijn tot die tijd van toepassing voor een ieder, die niet via de vrijdagactie zangles volgt. Download hier het Inschrijfformulier Zangstudio Annemieke Brouwer 2022-2023 voor deze AV.

Tarieven Zangles Volwassenen-individueel & ZizZ (Zin in zomerZangles) tarief:

60 min: 54,50 euro incl. 21% Btw

45 min: 41,00 euro incl. 21% Btw

30 min: 27,25 euro incl. 21% Btw

Duo-lessen

60 minuten 56,50 euro incl. 21% Btw

45 minuten 42,50 euro incl. 21 % Btw

30 minuten 28,25 euro incl. 21% Btw

Tarieven Zangles voor Kinderen/Jongeren/Studenten:

20 min: 15,50 euro (tot 22 jaar Btw vrij) (Voor jonge kinderen tot 12 jaar)

30 min: 23,00 euro (tot 22 jaar Btw vrij)

45 min: 34,75 euro (tot 22 jaar Btw vrij)

60 min: 46,25 euro (tot 22 jaar Btw vrij)

 

Duo-lessen

20 minuten: 16,00 €

30 minuten: 24,00 €

45 minuten: 36,00 €

60 minuten: 48,00 €

 

Tarieven Zangles in Groepsverband voor volwassenen c.q. koorscholing:

per uur incl. 21% Btw 70,00 €

Tarieven Zangles in Groepsverband voor jongeren

per 20 min. per groep 21,00 € in een groepje met max drie kinderen: 7,00 p.p.

per 30 min. per groep 24,00 € in een groepje met vier kinderen: 6,00 p.p.

per 45 min. per groep 36,00 € in een groepje met drie kinderen: 12,00 p.p.

per 45 min per groep 36,00 € in een groepje met vier kinderen: 9,00 p.p.

Voor jonge kinderen is 20 á 30 minuten zangles een prima tijdsduur.

 

Reguliere Workshops met (beroeps)pianist voor leerlingen met een lescontract:

De prijs voor workshops varieert. Dit is afhankelijk van de te huren locatie, de begeleiders en de duur van de workshops.

Richtlijn is 35,00 euro voor een workshop met max 6 á 8 deelnemers. De duur van de workshop is 2,5 a 3 uur. Een ieder krijgt 20 á 30 minuten om met de pianist te werken, waar de andere deelnemers naar kijken. Je wordt gecoacht door mij en vaak ook door de begeleider.

Voor leerlingen met de vrijdagactie is de richtlijn 41,00 euro voor bovengenoemde workshop bij twee of meer zangleerlingen. 

Tarief Workshops volwassenen/jongeren en bedrijven: afhankelijk van duur en locatie

Mail via het menukopje “Contact”.

 

Tarieven Ademsessie 2022:

Kennismakingssessie Adem 50,00 incl, Btw

Individuele Ademsessie 60,00 euro incl. Btw

Groepssessies Adem 25,00 p.p. incl. Btw (Zie ook Groepsaanbod in het menu).

Tarieven Ademsessies voor zangleerlingen van de Zangstudio:

* ademsessie in een groep is 20,00 euro (incl. Btw) voor leerlingen

 

 

Voor meer informatie, mail of bel naar via het menukopje “contact”.

 

                                                                                                           Eternity

                                                                                                   He who binds himself a joy 

                                                                                                  Does the winged life destroy   

                                                                                                 He who kisses the joy as it flies 

                                                                                                      Lives in eternity’s sunrise        

                                                                                                                   (1827)

                                                                                                              William Blake         
 

 

Rechtop